256-0471920

שינוי יעוד משפ"פ למגורים - עין קניה ג/23257

מטרת התוכנית


שינוי יעוד משפ"פ ודרך למגורים א

עיקרי הוראותיה


1- שינוי יעוד משפ"פ למגורים א
2- שינוי בקווי בניין
3- קביעת מגרש מינימלי .
4- קביעת התנאים למתן היתרי בניה

דברי הסבר


התכנית נמצאת בצד דרום מזרחי של כפר עין קניה , התכנית באה להגדיל שטח מגורים על חשבון שפ"פ ובכך ליצור מגרש מינימאלי 500 מ"ר שיאפשר בנית מבנה מגורים למשפחה שסובלת מחוסר קרקע מופשרת לבניה .
מדובר בקרקע פרטית שכל מבוקשו להגדיל מגרשו שמיועד למגורים אך לא עונה על הדרישה למגרש מינמלי , ההגדלה באה על חשבון שפ"פ ששיך לו.
המצב המאושר לא מאפשר יצירת מגרש מינימלי לבניה ועל כן בא הצורך בהגדלת שטח המגרש .
יש לציין שרשות מנהל מקרקעי ישראל אשר שהשפ"פ שייך למפגש ובנוסף יש לציין שתכנית המתאר החדשה של עין קנייה הפקיעה דרך משטחו ולא הייתה לו התנגדות לכך מש שגרם לא נשאר לו מגרש מינימלי לבנייה .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) חדר חדר חדר
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מבני ציבור (מ"ר) 63.8 מ"ר מ"ר +63.8 מ"ר
מגורים (יח"ד) 1 יח"ד +1 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 268 מ"ר +225 מ"ר +43 מ"ר
מסחר (מ"ר) 63.8 מ"ר מ"ר +63.8 מ"ר
תעסוקה (מ"ר) 63.8 מ"ר מ"ר +63.8 מ"ר

מקום התוכנית


מזרח כפר עין קניה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
ביוב הורדה
חניה הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ישיבה הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 18/10/2017 8 6
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 30/07/2017 8 6
קבלת תכנית 02/02/2017 4 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 17089 תכנית מתאר חדשה עין קניה שינוי צפייה