552-0377317

רחוב ירושלים 57, אזור- מאא/מק/2034

מטרת התוכנית


שינוי גובה מותר לצורך התאמתו לצרכי המבנה כבית כנסת.

עיקרי הוראותיה


שינוי גובה מותר מ- 7מ' ל-9מ', כאשר הגובה יימדד מגובה הכניסה הקובעת שלא יעלה על 1.2מ' ממפלס הרחוב ועד מפלס פני הגג.

דברי הסבר


שינוי גובה מותר לצורך התאמתו לצרכי המבנה כבית כנסת.
ע"פ התב"ע הקיימת נקבע שגובה המבנה לא יעלה על 7 מטר
גובה זה לא יעיל ומספק שכן במגרש מתוכנן בית כנסת עם גלריה (לעזרת נשים).
בתכנון המקורי לא נלקחו בחשבון הנמכות תקרה עבור מערכות מיזוג האוויר
ולכן מבוקש להגביה את המבנה.

מקום התוכנית


מצפון מזרח: גוש 6026 חלקה 927 - גן ילדים
מדרום מזרח: גוש 6026 חלקה 92 - מרכז מסחרי
מדרום מערב: רחוב ירושלים
מצפון מערב: גוש 6026 חלקה 85- שצ"פ

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
בינוי נספח בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה-מעודכן נספח בינוי הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה נספח בינוי הורדה
מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה נספח מצב מאושר הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 25/07/2017 תאריך פרסום: 25/07/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7553. עמוד: 8028. שנה עברית: התשעז . 16 11 צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 30/11/2016 תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2016. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2016. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2016. עיתון: עיתון מקומי א. 16 11
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 20/11/2016 16 11
פרסום להפקדה ברשומות 16/11/2016 תאריך פרסום: 16/11/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7380. עמוד: 814. שנה עברית: התשעז . 16 11 צפייה

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 4/ 2 תכנית מתאר ארצית חלקית-נמל תעופה בן גוריון-שינוי מס' 2 כפיפות צפייה
תוכנית מאא/ 232 הקמת שני גני ילדים - שינויי יעוד משצ"פ לשב"צ כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2015045 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב 20/11/2016
פרוטוקול הורדה