256-0436402

הצעת דרך מחברת דרכים 7 ו- 48 - עין קיניה , מתחם ד'1

מטרת התוכנית


הצעת דרך ברוחב 10 מ' מחברת דרכים 7 ו- 48

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד מאזור מבני ציבור, שצ"פ ומגורים לדרך מוצעת ברוחב 10 מ'

דברי הסבר


מועצה מקומית עין קניה יוזמת תכנית מפורטת להצעת דרך ברוחב 10 מ' המחברת את הדרכים 7 ו- 48

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) מ"ר +925.2 מ"ר -925.2 מ"ר
מגורים (יח"ד) יח"ד +5.4 יח"ד -5.4 יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר +2,138.4 מ"ר -2,138.4 מ"ר

מקום התוכנית


שכונה דרומית בישוב עין קיניה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 20160009 הורדה
פרוטוקול / החלטות פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 20170009 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 12/06/2017 תאריך פרסום: 12/06/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7524. עמוד: 6685. שנה עברית: התשעז . 3 3 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 25/05/2017 3 3
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/05/2017 3 3

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 17089 תכנית מתאר חדשה עין קניה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2018010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 06/06/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2018007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 11/04/2018
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2016065 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 02/08/2017
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 25/05/2017 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 25/05/2017 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 25/05/2017 הורדה