ג/ 21147

מתחם יער נטועה צונם

מטרת התוכנית


1. תכנון מתחם יער נטועה צונם, כמרחב משולב בר קיימא של יערות לשימוש רב תכליתיי לרווחת הציבור הרחב.
2. דיוק פירוט ותוספות שטחים על פי תמ"א 22 לשטחי יער לסוגיו: יער נטע אדם קיים ומוצע, יער טבעי לשימור, יער טבעי לטיפוח ויער פארק קיים.

עיקרי הוראותיה


1. קביעת גבולות וייעודי קרקע מתן הנחיות והוראות לייעודי היערות השונים: יער נטע אדם קיים ומוצע, יער טבעי לשימור, יער טבעי לטיפוח ויער פארק קיים.
2. קביעת התכליות השימושים והממשק היערני המותרים בכל סוג יער
3. יעוד דרך יער וחניון משני

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) 50 מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מדרום וממערב לכביש 89, מזרחית לשמורת מצד אבירים, צפונית מערבית מהישוב פסוטה.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה
נספחים
נספח כללי/אחר תוכנית מאושרת הורדה
תכתובת
תכתובות חומר רקע לדיון בולנתע 543 - 11.11.2014 הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 19/05/2017 תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2017. עיתון: ישראל היום. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2017. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2017. עיתון: עיתון מקומי א.
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 19/05/2017
פרסום לאישור ברשומות 07/05/2017 תאריך פרסום: 07/05/2017. מס' ילקוט פרסומים: 7497. עמוד: 5637. שנה עברית: התשעז . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 30/04/2017
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 25/04/2017
החלטה בדיון בהתנגדויות 22/06/2016
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/02/2016
הוגשו התנגדויות 10/02/2016
פרסום להפקדה ברשומות 18/01/2016 תאריך פרסום: 18/01/2016. מס' ילקוט פרסומים: 7187. עמוד: 2730. שנה עברית: התשעו . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 15/01/2016 תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2016. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2016. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2016. עיתון: אל-סינארה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 02/01/2016
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 14/12/2015
החלטה בדיון במועצה הארצית 11/11/2014
החלטה בדיון בהפקדה 24/03/2014
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/12/2013
קבלת תכנית 18/06/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 22 תכנית מתאר ארצית ליער ויעור- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 22/ 4 תמ"א ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 3 תכנית מתאר ארצית לדרכים - הוחלפה בתמא/ 1 כפיפות
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 3 תכנית מתאר ארצית לנושא ניקוז ונחלים. כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 34/ ב/ 5 תכנית מתאר ארצית למשק המים - פרק מערכות מים כפיפות צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור אישור ע"פ תמ"א צפייה
תוכנית תמא/ 8 תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף- הוחלפה בתמא/ 1 אישור ע"פ תמ"א
תוכנית תממ/ 2/ 9 תכנית מתאר למחוז צפון-שינוי מס' 9 אישור ע"פ תמ"מ צפייה
תוכנית ג/ 4908 תכנית מתאר מעלה יוסף שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 255-0601807 מתחם יער נטועה צונם שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2016011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 22/06/2016
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
543 ועדה ארצית - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) 11/11/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
152 ועדה ארצית - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע 11/09/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2014005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 24/03/2014
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 26/04/2017 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 29/12/2015 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מיכל ארבל רמ"י הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות נסר סלאמה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עבד-אלחק פ. סקר עו"ד
4 מתנגד מייצג הפקדה להתנגדויות פרג' אשקר הגיע באיחור מותנה באישור הועדה ביום הדיון