251-0970616

חלוקה בחלקה 9, גוש 15339 - כפר כמא

מטרת התוכנית


חלוקה ללא הסכמת בעלים, בהתאם לתצ"ר מאושרת לצורך רישומה בלשכת רישום המקרקעי.

עיקרי הוראותיה


איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים.
הארכת דרך קיימת

דברי הסבר


עם אישורה של תכנית ג/21324 בוצעה תכנית לצרכי רישום המחלקת את חלקה מס' 9 בגוש 15339 למגרשים. התכנית אושרה במרכז לרישום ישראל כ"כשרה לרישום".
כיוון שאחת מבעלי החלקה (במושע) נפטרה לפני מספר עשורים, וזכויותיה בחלקה לא הועברו ולא הוסדרו, לא ניתן לסיים את רישום החלוקה בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו).

תכנית זו הינה תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים המלווה בנספח וטבלאות הקצאה ואיזון ונעשתה לאפשר רישום החלוקה.
התכנית לא משנה זכויות או הוראות תכנית מאושרת ג/21324.

מקום התוכנית


רח' חאצ'ה, כפר כמא

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
נספחים
טבלאות איזון והקצאה נספח איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים הורדה
תנועה הורדה
שמירה על עצים בוגרים הורדה
חלוקה ורישום תכנית לצרכי רישום מאושרת מפ"י (כשר לרישום) הורדה
מצב מאושר הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 10/01/2023 7 4
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 10/01/2023 7 4
פרסום לאישור ברשומות 10/01/2023 תאריך פרסום: 10/01/2023. מס' ילקוט פרסומים: 11040. עמוד: 2919. שנה עברית: התשפג . 7 4 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 03/01/2023 7 4
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 05/12/2022 7 4
פרסום להפקדה ברשומות 14/09/2022 תאריך פרסום: 14/09/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10802. עמוד: 11554. שנה עברית: התשפב . 6 4 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 12/09/2022 6 4
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 30/09/2021 3 2

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 21324 תכנית מתאר - כפר כמא החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022072 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 05/12/2022
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 03/01/2023 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 12/09/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 12/09/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 03/01/2023 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 03/01/2023 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 12/09/2022 הורדה