גנ/ 16309

אזור תיירות ונופש להקמת מלונית, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


הקמת מלונית 21 חדרים ושינוי קו בנין קידמי אפס לחניה מדרך מס' 1 (98) וכן שינוי קו בנין לאפס צדדי ימני אחורי

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד מאזור מגורים א' לשטח מלונאות (אכסון מלונאי).
קביעת שימושים והוראות בניה לאזורים שונים
שינוי בהוראות קו בנין אפס לחניה מדרך מס' 1 (98) וכן שינוי קו בנין לאפס צדדי ימני ואחורי

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 21 חדר חדר חדר
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 19/01/2009 תאריך פרסום: 19/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5902. עמוד: 1859. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 02/01/2009 תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 30/12/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 15/12/2008
החלטה בדיון באישור תכנית 19/11/2008
פרסום להפקדה ברשומות 10/07/2008 תאריך פרסום: 10/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5831. עמוד: 5916. שנה עברית: התשסח . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/06/2008
פרסום להפקדה בעיתונים 01/06/2008 תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2008. עיתון: הצופה.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 26/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 25/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה 03/01/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 01/06/2006
קבלת תכנית 25/04/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 16813 שינוי צוואי דרך מס' 3 בכניסה המערבית למג'דל שמס שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 256-0272039 אזור תיירות ונופש להקמת מלונית, מג'דל שמס כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008019 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 19/11/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007001 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 03/01/2007
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 30/12/2008 הורדה