גנ/ 17827

שנוי יעוד מחקלאי לתעשיה מג'דל שמס

מטרת התוכנית


שינוי לתכניתמ תאר מאושרת ג/ 6192 אזור תעשיה מג'דל שמס ותיקון בתוואי דרך צמוד למגרש מיועד לשינוי.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי פתוח לאזור תעשיה ומסחר ששיך לאזור תעשיהמג'דל שמס.

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 31/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 25/11/2008
קבלת תכנית 18/09/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 6192 אזור תעשיה בית קרור -מג'דל שמס-מסעדה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 31/12/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה