ענ/ מק/ 998

חלוקה חדשה בכניסה לעארה

מטרת התוכנית


- איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים.
- יצירת בסיס חוקי לרישוי בניינים קיימים.
- קביעת הוראות בניה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


בכניסה לכפר עארה בצידה המערבי

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
לוחות הקצאה הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 11/12/2008 תאריך פרסום: 11/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5880. עמוד: 1076. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 28/05/2008 תאריך פרסום: 28/05/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5813. עמוד: 3267. שנה עברית: התשסח . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 05/05/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ 119 תכנית מתאר מקומית - עארה. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ענ/ מק/ 1190 חלוקה חדשה בכניסה לעארה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5111 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 05/05/2008
פרוטוקול הורדה