ג/ 16388

ביטול התחברות דרך מס' 121 לדרך מס' 5, מג'דל שמס

מטרת התוכנית


מטרת התכנית:
ביטול התחברות דרך מס' 121 לדרך מס' 5 ושינוי סיווגה והתוויתה של דרך משולבת מס' 164 והתחברות באמצעות דרך משולבת מס' 163, מהווה הפקעה למגרש בבעלות פרטית שלא ניתן לממש זכויות בניה עליו.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 04/12/2008 תאריך פרסום: 04/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5876. עמוד: 844. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 21/11/2008 תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 05/11/2008
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 06/10/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 14/09/2008
החלטה בדיון באישור תכנית 14/04/2008
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 29/11/2007
פרסום להפקדה ברשומות 27/11/2007 תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 758. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 09/11/2007 תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/11/2007. עיתון: כל אל ערב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 14/10/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 25/09/2007
החלטה בדיון בהפקדה 13/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 27/06/2006
קבלת תכנית 05/06/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 9858 תיקון מערכת הדרכים, שינוי למתאר, מג'דל שמס. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 21275 ביטול התחברות דרך מס' 121 לדרך מס' 5, מג'דל שמס שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 23/07/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 14/04/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 13/12/2006
פרוטוקול הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח אישור תכנית ע"י השר 28/10/2008 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 05/11/2008 הורדה