ש/ 1007

הסטת שביל וביטול קטע דרך ושצ"פ ויעוד למגורים, פרדיס

מטרת התוכנית


- שינוי יעוד שביל ושצ"פ למגורים כתוצאה מכך יתווספו עד ארבע יחידות דיור.
- הסטת שביל.
- ביטול קטע דרך.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


גבעת פרדיס

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 18/08/2008 תאריך פרסום: 18/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5840. עמוד: 4403. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 25/07/2008 תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/2008. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 02/07/2008
החלטה בדיון באישור תכנית 30/04/2008
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/01/2008
פרסום להפקדה בעיתונים 18/01/2008 תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2008. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/01/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות 08/01/2008 תאריך פרסום: 08/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5759. עמוד: 1335. שנה עברית: התשסח . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 28/11/2007
החלטה בדיון בהפקדה 15/02/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 04/01/2006
קבלת תכנית 06/01/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף 09/08/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ש/ במ/ 558 גבעת פרדיס שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2008010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 30/04/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 05/09/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2006004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 15/02/2006
פרוטוקול הורדה