259-1015551

שינוי קו בנין אופיר לברמן מטולה

מטרת התוכנית


שינוי קו בנין בחלק מחלקה 72 גוש 13213 במטולה לצורך הכשרת בניה קיימת.

עיקרי הוראותיה


שינוי קו בנין והתאמתו לבניה קיימת בשטח לפי סעיף 62א (א) (4).

דברי הסבר


שינוי קו בנין בחלק מחלקה 72 גוש 13213 במטולה לצורך הכשרת בניה קיימת

מקום התוכנית


מטולה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית הורדה
תשריט התכנית
תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע הורדה
קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
נספחים
מצב מאושר הורדה
מסמכים
פרוטוקול / החלטות החלטת הועדה המקומית מיום 19.6.2022 הורדה
תשריט מצב מוצע חתום תשריט מצב מוצע גרסה 5 - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
התכנית אושרה 02/01/2023 10 5
רישום התכנית שהטיפול בה הסתיים 02/01/2023 10 5
פרסום לאישור ברשומות 02/01/2023 תאריך פרסום: 02/01/2023. מס' ילקוט פרסומים: 11020. עמוד: 2660. שנה עברית: התשפג . 10 5 צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 01/01/2023 10 5
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 27/11/2022 10 5
פרסום להפקדה ברשומות 15/03/2022 תאריך פרסום: 15/03/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10269. עמוד: 4275. שנה עברית: התשפב . 7 5 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 07/03/2022 7 5
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 06/03/2022 7 5

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19716 מתאר מטולה כפיפות צפייה
תוכנית ג/ 8260 מתאר, מטולה החלפה צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022071 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 27/11/2022
סדר יום הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 01/01/2023 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 07/03/2022 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 01/01/2023 הורדה
נוסח פרסום חתום - pdf 07/03/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 07/03/2022 הורדה
נוסח פרסום עברית -word 01/01/2023 הורדה