ג/ 16634

מאגר קונטרה

מטרת התוכנית


מטרת התכנית:
שינוי ייעוד שטח חקלאי ודרכים למגורים , שטח פרטי פתוח ודרכים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 14/02/2008
החלטה בדיון בהפקדה 25/04/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 18/02/2007
קבלת תכנית 16/10/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1346 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 25/04/2007
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה