הר/ מק/ 2148

שינוי קו בנין קדמי

מטרת התוכנית


א. שינוי קו בנין קדמי לקטע מרחוב הזורע ולקטע מרחוב האורנים, בין רחוב הקוצר בדרום לרחוב הפרחים (רשפון) בצפון, עפ"י סעיף 62א(א)(4) לחוק התכנון והבניה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 31/10/2007 תאריך פרסום: 31/10/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5732. עמוד: 382. שנה עברית: התשסח . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 27/02/2007
פרסום להפקדה ברשומות 25/01/2007 תאריך פרסום: 25/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5620. עמוד: 1313. שנה עברית: התשסז . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 12/01/2007 תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/01/2007. עיתון: עיתון מקומי.

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית הר/ 410/ א כפר שמריהו שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - עיון / אישור השר - מחוז תל אביב 27/02/2007
פרוטוקול הורדה