מ/ 231/ א

תשתיות להרחבת מושב עמיקם.

מטרת התוכנית


- שינוי תקנון בנושאי חשמל ותקשורת.
- קביעת הוראות בדבר הנחת תשתיות תקשורת וקווי חשמל קרקעיים.
- מתן הנחיות לביצוע תאורת רחובות.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: עמיקם
מושב עמיקם.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 19/10/2007 תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות 04/09/2007 תאריך פרסום: 04/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5713. עמוד: 4264. שנה עברית: התשסז . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 18/07/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 10/07/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות 14/09/2004
הוגשו התנגדויות 10/05/2004
פרסום להפקדה בעיתונים 07/05/2004 תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות 09/03/2004 תאריך פרסום: 09/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5280. עמוד: 2243. שנה עברית: התשסד . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 11/02/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 10/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה 15/12/1999
קבלת תכנית 21/03/1999

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מ/ 231 הרחבת מושב עמיקם. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 351-0276949 תשתיות להרחבת מושב עמיקם. שינוי
תוכנית 351-0251389 תשתיות להרחבת מושב עמיקם. כפיפות
תוכנית 351-0504928 תשתיות להרחבת מושב עמיקם. כפיפות

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 19/06/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2004010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 14/09/2004
פרוטוקול הורדה
2003016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 01/10/2003
פרוטוקול הורדה
2003011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 23/07/2003
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות צבי אלדס סגן מנהל מח' תשתית - חברת החשמל