מ/ 231

הרחבת מושב עמיקם.

מטרת התוכנית


- תוספת 60 מגרשי בניה חדשים למושב לצורך הרחבתו.
- שינוי במיקום ובגודל מגרשים המאושרים.
- ביטול איזור המלאכה המאושר והפיכתו לשטח ציבורי
פתוח.
- תוספת נחלה חדשה.
- תוספת מגרש חדש באזור המגרשים המאושרים.
- קביעת הוראות בניה בתחום התכנית.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: עמיקם
מושב עמיקם.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 18/08/1996 תאריך פרסום: 18/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4437. עמוד: 4569. שנה עברית: התשנו . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 09/08/1996 תאריך פרסום בעיתון: 09/08/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית 08/02/1996
הוגשו התנגדויות 25/04/1995
פרסום להפקדה ברשומות 16/02/1995 תאריך פרסום: 16/02/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4284. עמוד: 2156. שנה עברית: התשנה . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 27/01/1995 תאריך פרסום בעיתון: 27/01/1995.
התכנית הועברה לטיפול הועדה המקומית 16/01/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 16/01/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 16/01/1995
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 16/01/1995
החלטה בדיון בהפקדה 05/07/1994
קבלת תכנית 10/03/1994

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מ/ מק/ 130 הרחבת מושב עמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 333 הרחבת מושב עמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 231/ א הרחבת מושב עמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 352 הרחבת מושב עמיקם. שינוי צפייה
תוכנית 351-0251389 הרחבת מושב עמיקם. שינוי
תוכנית מ/ 412 הרחבת מושב עמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 399 הרחבת מושב עמיקם. שינוי צפייה
תוכנית 351-0276949 הרחבת מושב עמיקם. שינוי
תוכנית 351-0504928 הרחבת מושב עמיקם. שינוי
תוכנית 04/ 170/ 3 הרחבת מושב עמיקם. ערר על

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משפ' רוזן
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות משפ' שלמוני