מ/ 333

תיקון זכויות הבניה בנחלה

מטרת התוכנית


- תיקון טעות סופר במתן זכויות בנייה למגרשים ואזור בנייה בנחלות
קיימים בתכנית מ/ 231 הרחבת עמיקם.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 20/10/2002
קבלת תכנית 02/06/2002

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מ/ 231 הרחבת מושב עמיקם. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 10/05/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2002018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 27/11/2002
פרוטוקול הורדה