מ/ 399

דרך וחניון במושב עמיקם

מטרת התוכנית


הסדרת הנגישות לנחלה 33 במושב עמיקם.
הסדרת פיתוח השטח הציבורי הפתוח.

עיקרי הוראות התכנית:
- שינוי יעוד הקרקע.
- קביעת הוראות והגבלות בניה לרבות פיתוח.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


בחלק הצפוני של מושב עמיקם

"יצויין כי החלקות מצויות בהליכי רישום ומספרן נחדש הוא:
גוש 11983 חלקות: 99-101, 108, 110.
גוש 12650 חלקה: 41."

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום תכנית לדחייה ברשומות 03/06/2009 תאריך פרסום: 03/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5960. עמוד: 4180. שנה עברית: התשסט . צפייה
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים 28/05/2009 תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/05/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר אינטרנט 30/04/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות 03/03/2009
הוגשו התנגדויות 06/10/2008
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/09/2008
פרסום להפקדה ברשומות 04/09/2008 תאריך פרסום: 04/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5846. עמוד: 4601. שנה עברית: התשסח . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 08/08/2008 תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 08/08/2008
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 03/08/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 29/07/2008
החלטה בדיון בהפקדה 21/05/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 02/12/2007
קבלת תכנית 22/11/2007

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מ/ 231 הרחבת מושב עמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ מק/ 10 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 03/03/2009
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 03/02/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 16/12/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008011 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 21/05/2008
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 30/04/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 13/02/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2007016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 26/12/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית 30/04/2009 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד ענת שני ב"כ המתנגדים
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עו"ד שלי רוזטל בשם המתנגדים