מ/ 412

תוספת זכויות בניה במגרש 44 א' , במושב עמיקם

מטרת התוכנית


א. תוספת זכויות בניה במגרש.
ב. קו בנין 0 קדמי וצדדי לחניה מקורה.
ג. הגדרת שטחי שרות מתוך השטחים הנוספים.
ד. התאמת זכויות הבניה במגרש 44 א לתכנית ג/ 922.

עיקרי הוראותיה


סה"כ ב- 2 קומות עפ"י ג/ 922 45%.
מתוך ה- 45% - 35 מ"ר לחניה מקורה בקו בנין קדמי וצידי 0.
12 מ"ר לממ"ד.
18 מ"ר למחסן.

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 1 יח"ד +1 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) 461.5 מ"ר +200 מ"ר מ"ר

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תוכנית מאושרת הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום תוכנית מאושרת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 24/05/2013 תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2013. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2013. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/05/2013. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות 30/04/2013 תאריך פרסום: 30/04/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6584. עמוד: 4417. שנה עברית: התשעג . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 20/03/2013
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 14/03/2013
החלטה בדיון באישור תכנית 17/10/2012
לא הוגשו התנגדויות 15/09/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 15/07/2012
פרסום להפקדה ברשומות 11/07/2012 תאריך פרסום: 11/07/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6444. עמוד: 5214. שנה עברית: התשעב . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 28/06/2012
פרסום להפקדה בעיתונים 15/06/2012 תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/06/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 22/05/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 25/03/2012
החלטה בדיון בהפקדה 13/04/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 24/03/2011
קבלת תכנית 14/11/2010

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מ/ 231 הרחבת מושב עמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 300 חלוקת מגרש למגורי בן ממשיך לשלושה מגרשים ומתן מספרים למגרשים. שינוי צפייה
תוכנית ג/ 922/ מ/ 145 כפיפות

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 351-0715326 תוספת זכויות בניה במגרש 44 א' , במושב עמיקם שינוי
תוכנית 351-0276949 תוספת זכויות בניה במגרש 44 א' , במושב עמיקם שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א' 17/10/2012
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2011005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 13/04/2011
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 17/03/2013 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 21/05/2012 הורדה