מ/ 300

חלוקת מגרש למגורי בן ממשיך לשלושה מגרשים ומתן מספרים למגרשים.

מטרת התוכנית


- חלוקת מגרש בן ממשיך למגרש בן ממשיך ושני מגרשי מגורים. חלוקה חדשה.
- קביעת מספרים למגרשי המגורים.
- קביעת הוראות בניה בתחומי התכנית.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 2 יח"ד +2 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 17/05/2001 תאריך פרסום: 17/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4986. עמוד: 2693. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 25/04/2001 תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/04/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 17/01/2001
החלטה בדיון באישור תכנית 08/01/2001
פרסום להפקדה ברשומות 05/11/2000 תאריך פרסום: 05/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4931. עמוד: 274. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 29/09/2000 תאריך פרסום בעיתון: 27/09/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/09/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 20/07/2000
החלטה בדיון בהפקדה 31/05/1999
קבלת תכנית 21/03/1999

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית חפאג/ 922 עמיקם שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 351-0715326 חלוקת מגרש למגורי בן ממשיך לשלושה מגרשים ומתן מספרים למגרשים. שינוי
תוכנית מ/ מק/ 130 חלוקת מגרש למגורי בן ממשיך לשלושה מגרשים ומתן מספרים למגרשים. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 412 חלוקת מגרש למגורי בן ממשיך לשלושה מגרשים ומתן מספרים למגרשים. שינוי צפייה
תוכנית 351-0276949 חלוקת מגרש למגורי בן ממשיך לשלושה מגרשים ומתן מספרים למגרשים. שינוי