מ/ מק/ 130

הוראות בניה וקוי בניין בתחום הישוב אלונה

מטרת התוכנית


הסדרת הוראות בניה וקוי בנין בתחום המועצה המקומית אלונה: מושבים עמיקם, אביאל,
גבעת נילי.

עיקרי הוראותיה


- שינוי בקוי בנין הקבועים בתכנית.
- שינוי של הוראות לפי תכנית .

מקום התוכנית


כל תחום הישובים עמיקם, אביאל וגבעת נילי

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום להפקדה ברשומות 29/05/2013 תאריך פרסום: 29/05/2013. מס' ילקוט פרסומים: 6601. עמוד: 5009. שנה עברית: התשעג . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 13/05/2013

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מ/ 142 הרחבה ושינוי לתכנית המאושרת - עמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 155 מגרשים לבנים ממשיכים בגבעת נילי שינוי צפייה
תוכנית מ/ 222 הרחבת גבעת נילי-מגרשים לבנים ממשיכים . שינוי צפייה
תוכנית מ/ 298 שינוי מגרשים מס' 130, 330 במושב עמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ מק/ 90 שינוי מיקום מגרש 319 במושב אביאל שינוי צפייה
תוכנית מ/ 216 שינוי סיווג במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 216/ א שינויים במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 223 שינוי סיווג ותוספת מגרשים בגבעת נילי . שינוי צפייה
תוכנית מ/ 231 הרחבת מושב עמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 277 תוספת מגרשי בניה באביאל. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 297 פצול מגרש מגורים מנחלה מס' 11, מושב עמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 300 חלוקת מגרש למגורי בן ממשיך לשלושה מגרשים ומתן מספרים למגרשים. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 305 חלוקת מגרש מגורים מס' 46 , מושב עמיקם שינוי צפייה
תוכנית מ/ 352 שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה שינוי צפייה
תוכנית מ/ מק/ 83 חלוקה באזור מגורים - מיוחד שינוי צפייה
תוכנית מ/ מק/ 86 שינוי קו בניין אחורי, עמיקם שינוי צפייה
תוכנית מ/ מק/ 89 חלוקה בהסכמה באזור מגורים לבעלי מקצוע מגרש 78 - אביאל שינוי צפייה
תוכנית מ/ מק/ 92 שינויים בקווי בניין מגרש 10 - גבעת נילי שינוי צפייה
תוכנית מ/ 143 שינוי
תוכנית מ/ 144 שינוי
תוכנית מ/ 145 שינוי
תוכנית מ/ מק/ 10 שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5195 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 13/05/2013
פרוטוקול הורדה