מ/ 216

שינוי סיווג במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם.

מטרת התוכנית


- שינוי סיווג מגרש ל"בן ממשיך" למגרש ל"בעל מקצוע".
- שינוי סיווג מגרש ל"בעל מקצוע" למגרש ל"בן ממשיך".
- שינויים במספרי המגרשים.
- תוספת ארבעה מגרשים חדשים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: עמיקם
מגרשים מס' 54 א', 110 מ', 20 ג'.
מגרשים מס' 57 א', ,85, 85 א' ו- 93 א'.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 27/01/1994 תאריך פרסום: 27/01/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4186. עמוד: 1913. שנה עברית: התשנד . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 21/01/1994 תאריך פרסום בעיתון: 21/01/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית 29/07/1993
פרסום להפקדה ברשומות 22/04/1993 תאריך פרסום: 22/04/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4103. עמוד: 2362. שנה עברית: התשנג . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 02/04/1993 תאריך פרסום בעיתון: 02/04/1993.
התכנית הועברה לטיפול הועדה המקומית 11/03/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 11/03/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 11/03/1993
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 11/03/1993
החלטה בדיון בהפקדה 14/07/1992
קבלת תכנית 19/05/1992

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 351-0715326 שינוי סיווג במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם. שינוי
תוכנית מ/ מק/ 130 שינוי סיווג במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 352 שינוי סיווג במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם. שינוי צפייה
תוכנית 351-0251389 שינוי סיווג במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם. שינוי
תוכנית 351-0276949 שינוי סיווג במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם. שינוי
תוכנית 351-0504928 שינוי סיווג במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם. שינוי