מ/ מק/ 89

חלוקה בהסכמה באזור מגורים לבעלי מקצוע מגרש 78 - אביאל

מטרת התוכנית


- חלוקה בהסכמת בעלים של מגרש 78 לשני מגרשים
נפרדים. ייעוד הקרקע ואחוזי הבנייה במגרש לא
משתנים.
- שינוי בקו בניין צידי מ- 5 מ' ל- 4 מ' בלבד, כמוכן,
קו בניין צידי למחסן קיים במגרש 78 א יהיה כמסומן
בתשריט.
- שינוי קו בניין אחורי ל- 4 מ' (או 0 בהתאם למחסן
קיים).

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 06/12/2006 תאריך פרסום: 06/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5603. עמוד: 823. שנה עברית: התשסז . צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 31/10/2006
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 03/01/2006

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 921 אביאל שינוי
תוכנית משח/ 1/ א מושב אביאל שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 351-0769265 חלוקה בהסכמה באזור מגורים לבעלי מקצוע מגרש 78 - אביאל החלפה
תוכנית מ/ מק/ 130 חלוקה בהסכמה באזור מגורים לבעלי מקצוע מגרש 78 - אביאל שינוי צפייה
תוכנית 351-0276949 חלוקה בהסכמה באזור מגורים לבעלי מקצוע מגרש 78 - אביאל שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5086 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 31/10/2006
5075 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 28/12/2005