משח/ 1/ א

מושב אביאל

מטרת התוכנית


א. הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום אדמות מושב
אביאל בספרי המקרקעין לפי התשריט.
ב. ביטול ואיחוד גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש
למצב הקיים ופיתוח השטח בעתיד.
ג. קביעת יעדים ואזורים.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
ה. ביטול מקרקעי ייעוד והמרחם למקרקעי ציבור.
ו. שנוי תכנית מתאר גבעת עדה ובטול כל תכנית
קודמת בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רשום.
ז. קביעת מספר נחלות (חלקות א') ומגרשים בעלי
מקצוע.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: אביאל

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 17/11/1985 תאריך פרסום: 17/11/1985. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות 25/07/1985 תאריך פרסום: 25/07/1985. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית 25/10/1984

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית משח/ 1 אביאל שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 351-0769265 מושב אביאל החלפה
תוכנית מ/ מק/ 89 מושב אביאל שינוי צפייה
תוכנית מ/ מק/ 90/ ש/ מק/ 1206 מושב אביאל שינוי צפייה
תוכנית מ/ 400 מושב אביאל שינוי
תוכנית 351-0154153 מושב אביאל שינוי
תוכנית מ/ 316/ א/ ש/ 1471 מושב אביאל שינוי צפייה
תוכנית מ/ 352 מושב אביאל שינוי צפייה
תוכנית 351-0196436 מושב אביאל שינוי
תוכנית מ/ 277 מושב אביאל שינוי צפייה
תוכנית 351-0515700 מושב אביאל שינוי
תוכנית 351-0265694 מושב אביאל שינוי
תוכנית מ/ 407/ חכ/ 900/ ש/ 1404 מושב אביאל שינוי צפייה
תוכנית 351-0652099 מושב אביאל שינוי
תוכנית 351-0276949 מושב אביאל שינוי
תוכנית 351-0083618 מושב אביאל שינוי
תוכנית 351-0476978 מושב אביאל החלפה
תוכנית 351-0688564 מושב אביאל החלפה
תוכנית 351-0590331 מושב אביאל החלפה