מ/ 277

תוספת מגרשי בניה באביאל.

מטרת התוכנית


- הקצאת 80 מגרשים חדשים למגורים במושב והתווית רשת דרכים לצורך זה. - שינוי יעוד שטחים מאזור המיועד למלאכה, שטח פרטי פתוח, מבני ציבור וחקלאי, ליעודים חדשים בהתאם בהתאם לתכנית זו, למגורים.
- קביעת הוראות בניה באזור המגורים.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 80 יח"ד +80 יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מושב אביאל.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 21/02/2001 תאריך פרסום: 21/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4964. עמוד: 1737. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 19/01/2001 תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 03/01/2001
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 08/11/2000
החלטה בדיון באישור תכנית 08/12/1999
פרסום להפקדה ברשומות 19/05/1999 תאריך פרסום: 19/05/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4755. עמוד: 3317. שנה עברית: התשנט . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 30/04/1999 תאריך פרסום בעיתון: 30/04/1999.
התכנית הועברה לטיפול הועדה המקומית 13/04/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 13/04/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 13/04/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 13/04/1999
החלטה בדיון בהפקדה 11/02/1998
קבלת תכנית 24/11/1997

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 921 אביאל שינוי
תוכנית משח/ 1/ א מושב אביאל שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 351-0769265 תוספת מגרשי בניה באביאל. החלפה
תוכנית מ/ מק/ 90/ ש/ מק/ 1206 תוספת מגרשי בניה באביאל. שינוי צפייה
תוכנית מ/ מק/ 130 תוספת מגרשי בניה באביאל. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 352 תוספת מגרשי בניה באביאל. שינוי צפייה
תוכנית 351-0276949 תוספת מגרשי בניה באביאל. שינוי