מ/ מק/ 92

שינויים בקווי בניין מגרש 10 - גבעת נילי

מטרת התוכנית


- שינוי בקו בניין אחורי, והתאמתו למצב הקיים.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 07/06/2006 תאריך פרסום: 07/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5537. עמוד: 3525. שנה עברית: התשסו . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 05/12/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 920 גבעת נילי שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מ/ מק/ 130 שינויים בקווי בניין מגרש 10 - גבעת נילי שינוי צפייה
תוכנית 351-0276949 שינויים בקווי בניין מגרש 10 - גבעת נילי שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5074 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 04/12/2005