מ/ 298

שינוי מגרשים מס' 130, 330 במושב עמיקם.

מטרת התוכנית


- שינוי גדלים של מגרשי מגורים.
- שינוי יעוד שטח ממגורים לחקלאי.
- קביעת הוראות בניה בתחומי התכנית.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 2 יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 17/05/2001 תאריך פרסום: 17/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4986. עמוד: 2693. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 25/04/2001 תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/04/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 29/03/2001
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 17/01/2001
החלטה בדיון באישור תכנית 08/01/2001
לא הוגשו התנגדויות 29/11/2000
פרסום להפקדה ברשומות 05/11/2000 תאריך פרסום: 05/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4931. עמוד: 274. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 29/09/2000 תאריך פרסום בעיתון: 27/09/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/09/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 18/09/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 15/06/2000
החלטה בדיון בהפקדה 01/03/2000
קבלת תכנית 18/01/2000

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מ/ 216/ א שינויים במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 351-0715326 שינוי מגרשים מס' 130, 330 במושב עמיקם. שינוי
תוכנית מ/ מק/ 130 שינוי מגרשים מס' 130, 330 במושב עמיקם. שינוי צפייה
תוכנית 351-0276949 שינוי מגרשים מס' 130, 330 במושב עמיקם. שינוי