מ/ 216/ א

שינויים במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם.

מטרת התוכנית


- שינוי בגבולות נחלה 50, תוך שינוי מיקום השטח
המיועד לבניה למגורים אל מאחורי מגרש 50 א'
ויצירת מגרש מפוצל חדש מס' 350 .
- שינוי סווג מגרש לבן ממשיך מס' 53 א' למגרש לבעל
מקצוע מס' 153 מ'.
- שינוי יעוד קרקע חקלאית מוכרזת לשם תוספת שלשה
מגרשי בניה ל"בעלי מקצוע" מס' 114 מ', 116 מ',
117 מ' ומגרש ל"בן ממשיך" מס' 10 א'.
- שינוי קל במיקום מגרש מס' 105 מ'.
- יצירת נחלה חדשה מס' 33 .
- יצירת מגרש לבן ממשיך מס' 33 א'.
- הארכת דרך מס' 3 בהתאם לתואי שאושר בתכנית מ / 231
הרחבת מושב עמיקם.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: עמיקם
מגרשים מס' 3א', 4א', 30, 30א', 50, 50א',50ב',
53א',100,76,75מ'.
95,93(חלק),101 מ',105מ'.

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 30/06/1996 תאריך פרסום: 30/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4423. עמוד: 3850. שנה עברית: התשנו . צפייה
החלטה בדיון באישור תכנית 08/02/1996
הוגשו התנגדויות 26/01/1995
פרסום להפקדה ברשומות 03/11/1994 תאריך פרסום: 03/11/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4258. עמוד: 544. שנה עברית: התשנה . צפייה
התכנית הועברה לטיפול הועדה המקומית 10/10/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 10/10/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 10/10/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 10/10/1994
החלטה בדיון בהפקדה 11/01/1994
קבלת תכנית 09/08/1993

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 351-0715326 שינויים במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם. שינוי
תוכנית מ/ מק/ 130 שינויים במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם. שינוי צפייה
תוכנית מ/ 352 שינויים במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם. שינוי צפייה
תוכנית 351-0251389 שינויים במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם. שינוי
תוכנית מ/ 298 שינויים במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם. שינוי צפייה
תוכנית 351-0276949 שינויים במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם. שינוי
תוכנית מ/ מק/ 39 שינויים במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם. שינוי צפייה
תוכנית 351-0504928 שינויים במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם. שינוי

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מר שמעון זרקה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות )ב"כ מר טנדט( עו"ד אפרים מנדלמן