מ/ מק/ 39

שינוי קו בניין בגוש 11984 חל' 1, 16 עמיקם

מטרת התוכנית


- שינוי קו בנין קדמי של המגרש 10 א' בשבגוש 11984 מ- 6 מ' ל- 4 מ' קו קדמי.
- קו בנין צדדי (צפוני)מ- 5 מ' ל- 4.8 מ' על פי הקיים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 25/02/2002

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מ/ 216/ א שינויים במגרשים קיימים ותוספת מגרשים בעמיקם. שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 24/02/2002
פרוטוקול הורדה