מ/ 222

הרחבת גבעת נילי-מגרשים לבנים ממשיכים .

מטרת התוכנית


- הרחבת שטח המושב תוך הקצאת שטחים למגורים, דרכים,
ושטחים ציבוריים פתוחים.
- הקצאת 97 מגרשי בניה במושב ל"בנים ממשיכים".
- קביעת הוראות בניה באזור המגורים.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: גבעת ניל'י

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
תקנון מוקלד הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 18/12/1994 תאריך פרסום: 18/12/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4268. עמוד: 1028. שנה עברית: התשנה . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 16/12/1994 תאריך פרסום בעיתון: 16/12/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית 11/07/1994
הוגשו התנגדויות 05/06/1994
פרסום להפקדה ברשומות 17/02/1994 תאריך פרסום: 17/02/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4193. עמוד: 2353. שנה עברית: התשנד . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 11/02/1994 תאריך פרסום בעיתון: 11/02/1994.
התכנית הועברה לטיפול הועדה המקומית 24/01/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 24/01/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 24/01/1994
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה 24/01/1994
החלטה בדיון בהפקדה 11/01/1994
קבלת תכנית 02/03/1993

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מ/ מק/ 130 הרחבת גבעת נילי-מגרשים לבנים ממשיכים . שינוי צפייה
תוכנית מ/ 304 הרחבת גבעת נילי-מגרשים לבנים ממשיכים . שינוי צפייה
תוכנית 351-0276949 הרחבת גבעת נילי-מגרשים לבנים ממשיכים . שינוי
תוכנית 351-0837617 הרחבת גבעת נילי-מגרשים לבנים ממשיכים . החלפה
תוכנית 351-0817452 הרחבת גבעת נילי-מגרשים לבנים ממשיכים . החלפה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מרכז המשק ליפא שטנקריץ