מ/ 304

תשתיות להרחבת מושב גבעת ניל"י.

מטרת התוכנית


- שינוי תקנון בנושאי חשמל ותקשורת.
- קביעת הוראות בדבר הנחת תשתיות תקשורת וקווי חשמל תת קרקעיים. - מתן הנחיות לקביעת מיקום לתחנות טרנספורמציה פנימיות.
- מתן הנחיות לביצוע תאורת רחובות.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
נספחים
תשתיות הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 21/08/2002 תאריך פרסום: 21/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5104. עמוד: 3692. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 26/07/2002 תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/07/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 15/07/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 14/07/2002
החלטה בדיון באישור תכנית 22/05/2002
לא הוגשו התנגדויות 30/01/2002
פרסום להפקדה ברשומות 20/12/2001 תאריך פרסום: 20/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5040. עמוד: 784. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 30/11/2001 תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/11/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 13/11/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 08/11/2001
החלטה בדיון בהפקדה 15/12/1999
קבלת תכנית 21/03/1999

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מ/ 222 הרחבת גבעת נילי-מגרשים לבנים ממשיכים . שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 351-0817452 תשתיות להרחבת מושב גבעת ניל"י. החלפה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2002010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 22/05/2002
פרוטוקול הורדה