מ/ מק/ 86

שינוי קו בניין אחורי, עמיקם

מטרת התוכנית


הקטנת קו בניין אחורי מ- 6 מ' ל- 0 מ'

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 13/09/2004 תאריך פרסום: 13/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5329. שנה עברית: התשסד . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 04/08/2004
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 27/05/2004
פרסום להפקדה ברשומות 18/05/2004 תאריך פרסום: 18/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5298. שנה עברית: התשסד . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 17/03/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית מ/ 142 הרחבה ושינוי לתכנית המאושרת - עמיקם. שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 351-0715326 שינוי קו בניין אחורי, עמיקם שינוי
תוכנית מ/ מק/ 130 שינוי קו בניין אחורי, עמיקם שינוי צפייה
תוכנית 351-0276949 שינוי קו בניין אחורי, עמיקם שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
5056 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - עיון / אישור השר - מחוז חיפה 27/05/2004