מ/ 305

חלוקת מגרש מגורים מס' 46 , מושב עמיקם

מטרת התוכנית


- פיצול מגרש מגורים ממגורים בנחלה.
- צירוף מגרש מגורים לבן ממשיך למגורים בנחלה.
- קביעת הוראות בניה בתחומי התכנית.
- הגדלת שטח אזור מגורים ע"י שינוי יעוד קרקע חקלאית.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 3 יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 15/07/2002 תאריך פרסום: 15/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5094. עמוד: 3293. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 14/06/2002 תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2002. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 30/05/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 27/05/2002
החלטה בדיון באישור תכנית 13/03/2002
לא הוגשו התנגדויות 21/02/2002
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 29/01/2002
פרסום להפקדה ברשומות 07/01/2002 תאריך פרסום: 07/01/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5045. עמוד: 1096. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 21/12/2001 תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2001. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 03/12/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 06/09/2001
החלטה בדיון בהפקדה 19/03/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 15/12/2000
קבלת תכנית 05/12/2000

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית חפאג/ 922 עמיקם שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 351-0715326 חלוקת מגרש מגורים מס' 46 , מושב עמיקם שינוי
תוכנית מ/ מק/ 130 חלוקת מגרש מגורים מס' 46 , מושב עמיקם שינוי צפייה
תוכנית 351-0276949 חלוקת מגרש מגורים מס' 46 , מושב עמיקם שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2002005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג' 13/03/2002
פרוטוקול הורדה