ג/ 13656

שרותי דרך עילבון מערב

מטרת התוכנית


הקמת תחנה לשירותי דרך.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מסחר (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 23/07/2007 תאריך פרסום: 23/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5694. עמוד: 3658. שנה עברית: התשסז . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 29/06/2007 תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 06/06/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 18/10/2006
החלטה בדיון באישור תכנית 13/09/2006
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 30/04/2006
פרסום להפקדה ברשומות 10/04/2006 תאריך פרסום: 10/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5518. עמוד: 2536. שנה עברית: התשסו . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 17/03/2006 תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 02/03/2006
החלטה בדיון בוולק"ח 16/08/2004
החלטה בדיון בהפקדה 18/08/2003
קבלת תכנית 24/11/2002

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמ"א 18 שינוי
תוכנית תמ"א 22 שינוי

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית גמ/ מק/ 13656/ 395 שרותי דרך עילבון מערב שינוי צפייה
תוכנית 251-0364901 שרותי דרך עילבון מערב שינוי
תוכנית 251-0530055 שרותי דרך עילבון מערב שינוי
תוכנית 05/ חש/ 3 שרותי דרך עילבון מערב ערר על

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 13/09/2006
פרוטוקול הורדה
483 ועדה ארצית - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) 06/09/2004
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
293 ועדה ארצית - ועדת המשנה לישובים חקלאיים 16/08/2004
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
190 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 21/06/2004
פרוטוקול הורדה
2003013 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 18/08/2003
פרוטוקול הורדה
2003005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 28/04/2003
פרוטוקול הורדה