גמ/ מק/ 13656/ 395

שינוי תכנית בינוי לתחנת תידלוק, עילבון

מטרת התוכנית


שינוי הוראות תכנית ג/ 13656 בדבר בינוי,

עיקרי הוראותיה


מתן הנחיות להואת היתרי בניה

מסמכי התוכנית


קבצים דיגיטליים
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 18/10/2012 תאריך פרסום: 18/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6483. עמוד: 300. שנה עברית: התשעג . צפייה
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 12/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות 04/08/2011 תאריך פרסום: 04/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6276. עמוד: 5872. שנה עברית: התשעא . צפייה
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 26/06/2011
פרסום להפקדה בעיתונים 10/06/2011 תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 13656 שרותי דרך עילבון מערב שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 251-0364901 שינוי תכנית בינוי לתחנת תידלוק, עילבון שינוי
תוכנית 251-0530055 שינוי תכנית בינוי לתחנת תידלוק, עילבון שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2012009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 12/08/2012
פרוטוקול הורדה
2011008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון 26/06/2011
פרוטוקול הורדה