ג/ 14448

שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ומבני ציבור

מטרת התוכנית


מטרת התכנית:
-שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א.
-שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ציבורי פתוח.
-שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך משולבת.
-קביעת הוראות לאזור מגורים.

עיקרי התכנית:
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
הנחיות ותנאים מיוחדים למתן היתר בניה.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 4.15 יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 23/07/2007 תאריך פרסום: 23/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5694. עמוד: 3662. שנה עברית: התשסז . צפייה
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 21/06/2007
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 07/06/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 29/05/2007
החלטה בדיון באישור תכנית 27/03/2006
לא הוגשו התנגדויות 21/12/2005
עיון שר האוצר-התכנית טעונה אישור השר 28/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות 03/11/2005 תאריך פרסום: 03/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5452. עמוד: 235. שנה עברית: התשסו . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 21/10/2005 תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 04/09/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 01/09/2005
החלטה בדיון בוולק"ח 18/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה 13/04/2005
קבלת תכנית 14/01/2004

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 258-0274738 שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ומבני ציבור שינוי
תוכנית ג/ 16923 שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ומבני ציבור כפיפות צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 27/03/2006
פרוטוקול הורדה
216 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 18/07/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2005010 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 13/04/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2004018 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 21/07/2004
פרוטוקול הורדה