ג/ 13641

תכנית מתאר - עין קניה

מטרת התוכנית


תכנון מחדש של תחום מתאר כפר עין קניה,התאמת דרכים ויעודים למצב הקיים בשטח.
תכנון של שטח תעשיה חדש כ- 38 דונם.
הקצאת שטחים למבני ציבור וקרית חינוך חדשה כ- 80 דונם.
תוספת של כ-100 דונם מגורים למתאר הקיים.
קביעת הוראות למתן היתרי בניה בתחום התכנית.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 12/04/2007
החלטה בדיון בהפקדה 10/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 23/12/2002
קבלת תכנית 18/12/2002

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 349 שכון עולים בחסכון -עפולה שינוי
תוכנית ג/ 5820 תכנית מתאר עין קניה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
129 ועדה ארצית - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע 13/12/2007
פרוטוקול הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2004004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר 10/03/2004
פרוטוקול הורדה