ג/ 5820

תכנית מתאר עין קניה

מטרת התוכנית


הכנת תכנית מתאר בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה
1965 בהתחשב במצב הקיים.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
תעסוקה (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: עין קניא

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 22/01/1990 תאריך פרסום: 22/01/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3736. עמוד: 999. שנה עברית: התשן . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 21/12/1989 תאריך פרסום בעיתון: 21/12/1989.
החלטה בדיון באישור תכנית 22/02/1989
פרסום להפקדה ברשומות 08/09/1988 תאריך פרסום: 08/09/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3581. עמוד: 3138. שנה עברית: התשמח . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 07/08/1988 תאריך פרסום בעיתון: 07/08/1988.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 21/07/1987
החלטה בדיון בהפקדה 09/02/1987
קבלת תכנית 04/11/1986

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 11686 תכנית מתאר עין קניה שינוי צפייה
תוכנית גנ/ 16658 תכנית מתאר עין קניה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 8624 תכנית מתאר עין קניה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 11684 תכנית מתאר עין קניה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 12240 תכנית מתאר עין קניה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 14394 תכנית מתאר עין קניה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 13641 תכנית מתאר עין קניה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 15906 תכנית מתאר עין קניה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 7253 תכנית מתאר עין קניה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 19243 תכנית מתאר עין קניה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 17089 תכנית מתאר עין קניה שינוי צפייה
תוכנית 256-0812321 תכנית מתאר עין קניה החלפה
תוכנית 256-0319046 תכנית מתאר עין קניה כפיפות