ג/ 12240

שינוי לתקנון ג/ 5820, עין קניה

מטרת התוכנית


א. הגדלת אחוזי בניה (שטחים עיקריים שטחי שרות) המותרים ע"י הוספת קומה שלישית באזור מגורים א' וב'.
ב. הוספת תכליות ושימושים באזור מגורים א' וב' ושצ"פ..

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


עין קניה

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 04/02/2002 תאריך פרסום: 04/02/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5051. עמוד: 1355. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 24/01/2002 תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 10/01/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 08/01/2002
החלטה בדיון באישור תכנית 15/10/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות 15/10/2001
הוגשו התנגדויות 05/08/2001
פרסום להפקדה ברשומות 02/08/2001 תאריך פרסום: 02/08/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5008. עמוד: 3495. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 19/07/2001 תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 12/06/2001
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 12/06/2001
החלטה בדיון בהפקדה 19/03/2001
קבלת תכנית 04/12/2000

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5820 תכנית מתאר עין קניה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 17089 שינוי לתקנון ג/ 5820, עין קניה שינוי צפייה
תוכנית 256-0812321 שינוי לתקנון ג/ 5820, עין קניה החלפה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חברת חשמל לישראל