ג/ 7253

שנוי יעוד לתירות ונופש -עין קניה

מטרת התוכנית


פתוח אזור הכפר עין קניה

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
חדרי מלון / תיירות (חדר) 120 חדר חדר חדר
חדרי מלון / תיירות (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


ישוב: עין קניא

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
נספחים
נספח/ הוראות בינוי הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 30/03/2007 תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2007. עיתון: כל אל ערב.
פרסום לאישור ברשומות 29/03/2007 תאריך פרסום: 29/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5647. עמוד: 2217. שנה עברית: התשסז .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 21/01/2007
אישור התכנית ע"י שר האוצר-התכנית אושרה 09/01/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 18/12/2006
החלטה בדיון באישור תכנית 18/05/1994
לא הוגשו התנגדויות 18/07/1992
פרסום להפקדה ברשומות 18/06/1992 תאריך פרסום: 18/06/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4018. עמוד: 3679. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים 18/05/1992 תאריך פרסום בעיתון: 18/05/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 20/05/1991
החלטה בדיון בהפקדה 06/03/1991
קבלת תכנית 18/12/1990

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5820 תכנית מתאר עין קניה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 17089 שנוי יעוד לתירות ונופש -עין קניה שינוי צפייה
תוכנית 256-0812321 שנוי יעוד לתירות ונופש -עין קניה החלפה