ג/ 8624

שינוי בתקנון תוכנית מתאר - עין קניה

מטרת התוכנית


לשנות הנחיות ותנאים באזורי התעשייה והמלאכה:
1) להגדיל את אחוזי הבניה המותרים.
2) להגדיל את גובה הבניה המותר.
3) להקטין את המרווחים הצדדיים והאחוריים.
4) להוסיף שימושים לרשימת השימושים המותרים.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


ישוב: עין קניא

מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 05/10/1995 תאריך פרסום: 05/10/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4337. עמוד: 18. שנה עברית: התשנו . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 05/09/1995 תאריך פרסום בעיתון: 05/09/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית 12/07/1995
פרסום להפקדה ברשומות 23/03/1995 תאריך פרסום: 23/03/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4292. עמוד: 2620. שנה עברית: התשנה . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 26/02/1995 תאריך פרסום בעיתון: 26/02/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 15/01/1995
החלטה בדיון בהפקדה 02/11/1994
קבלת תכנית 13/09/1994

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5820 תכנית מתאר עין קניה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19243 שינוי בתקנון תוכנית מתאר - עין קניה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 17089 שינוי בתקנון תוכנית מתאר - עין קניה שינוי צפייה
תוכנית 256-0812321 שינוי בתקנון תוכנית מתאר - עין קניה החלפה