ג/ 11684

שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור שטח ספורט

מטרת התוכנית


הרחבת שטח הספורט והארכת דרך קיימת ע"ח השטח החקלאי להקמת מגרש ספורט תקני, אשר יענה על צרכי הכפר.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 2.988 מ"ר +2.988 מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום תקנון הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 21/08/2002 תאריך פרסום: 21/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5104. עמוד: 3703. שנה עברית: התשסב . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 21/07/2002 תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2002. עיתון: מעריב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 07/07/2002
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 07/07/2002
החלטה בדיון באישור תכנית 25/07/2001
פרסום להפקדה בעיתונים 04/05/2001 תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2001. עיתון: כל אל ערב.
פרסום להפקדה ברשומות 02/04/2001 תאריך פרסום: 02/04/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4977. עמוד: 2201. שנה עברית: התשסא . צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 12/03/2001
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 28/02/2001
החלטה בדיון בהפקדה 12/06/2000
קבלת תכנית 16/01/2000

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5472 רמת הגולן שינוי מס' 32 - ראה תממ/ 2/ 3 כפיפות
תוכנית ג/ 5820 תכנית מתאר עין קניה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 17089 שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור שטח ספורט שינוי צפייה
תוכנית 256-0812321 שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור שטח ספורט החלפה