ג/ 15906

שטח משולב מגורים ותיירות, עין קניה

מטרת התוכנית


מטרת התכנית:
שינוי השטח החקלאי ושטח המגורים (א) לשטח משולב מגורים עם תיירות.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
החלטה בדיון בהפקדה 16/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 06/02/2006
קבלת תכנית 16/11/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5820 תכנית מתאר עין קניה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006015 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 16/10/2006
פרוטוקול הורדה