ג/ 14394

תעשיה ליד עין ריחן - עין קניה

מטרת התוכנית


התכנית באה ליעד שטח לתעשיה זעירה לא מזיקה ומלאכה על מנת לאפשר הקמת בית קירור, איחסון , מיון ואריזה של תוצרת חקלאית, עבור אגודה שיתופית אלמרג'-מג'דל שמס רמת הגולן.

עיקרי הוראות התכנית:

א. שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח תעשיה זעירה לא מזיקה ומלאכה, הרחבה לאזור התעשיה הקיים.
ב. קביעת הוראות עבור מתן היתרי בניה בשטח התכנית.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 10/04/2007
החלטה בדיון בהפקדה 04/08/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 21/12/2003
קבלת תכנית 15/12/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5820 תכנית מתאר עין קניה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2004021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 04/08/2004
פרוטוקול הורדה