גנ/ 15577

ביטול דרך משולבת

מטרת התוכנית


שינוי באחוזי בניה מותרים.
הקלה בקווי בניין קיימים.
ביטל חלק להולכי רגל.
הגדלת אחוזי בניה המותרים בתוכנית מס' ג/ 7884.
ביטול חלק מדרך להולכי רגל.
הקלה בקווי בניין קיימים.
איחוד וחלוקה מחדש
קביעת תכליות המותרות בשטח התוכנית המסומן התשריט.
קביעת הוראות בניה,צפיפות,מרווחי בניה,גובה בנינים.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 12 יח"ד +12 יח"ד יח"ד

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 29/03/2007 תאריך פרסום: 29/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5647. עמוד: 2216. שנה עברית: התשסז . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 23/03/2007 תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2007. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 26/02/2007
החלטה בדיון באישור תכנית 15/01/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות 15/01/2007
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות 19/06/2006 תאריך פרסום: 19/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5542. עמוד: 3828. שנה עברית: התשסו . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 02/06/2006 תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה 08/05/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 08/05/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 01/04/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 11/07/2005
קבלת תכנית 26/06/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 7884 כבישים ומעברים , דבוריה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2007002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות 15/01/2007
פרוטוקול הורדה
2006005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 26/04/2006
פרוטוקול הורדה
2005007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 07/09/2005
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ישולה קמבליס