ג/ 13934

חלוקה ושינוי יעוד למגורים משולב במסחר:

מטרת התוכנית


חלוקה למגרשים והקמת שכונת מגורים משולבת במסחר
שינוי יעוד למגורים א' משולב במסחר

עיקרי הוראותיה


נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מגורים (יח"ד) 111 יח"ד יח"ד יח"ד
מגורים (מ"ר) מ"ר מ"ר מ"ר

מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 22/03/2007 תאריך פרסום: 22/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5643. עמוד: 2097. שנה עברית: התשסז . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 25/02/2007 תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/02/2007. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון באישור תכנית 08/11/2006
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות 09/07/2006 תאריך פרסום: 09/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5550. עמוד: 4122. שנה עברית: התשסו . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 23/06/2006 תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2006. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 23/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 07/06/2006
החלטה בדיון בוולק"ח 07/03/2005
החלטה בדיון בהפקדה 23/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 19/05/2003
קבלת תכנית 28/04/2003

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 5516 תכנית מתאר עילבון שינוי צפייה
תוכנית ג/ 9132 יעוד שטח למגורים ומבנה ציבור, מפורטת, עילבון. התליה צפייה
תוכנית ג/ 2907 חלוקת מגרשים בכפר עילבון התליה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית צפ/ רשגז/ תע/ 1ישן חלוקה ושינוי יעוד למגורים משולב במסחר: היתר בניה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006022 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 08/11/2006
פרוטוקול הורדה
207 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 07/03/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2004003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל 23/03/2004
פרוטוקול הורדה
2003020 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 03/09/2003
פרוטוקול הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ישולה קמבליס חברת חשמל