ג/ 14850

שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מתקן הנדסי, פסוטה

מטרת התוכנית


מטרות התכנית:
שינוי יעוד משטח לחקלאות לשטח למתקן הנדסי.
קביעת תנאים והוראות בניה למתקן ההנדסי.
התווית דרך גישה למתקן.

עיקרי הוראות התכנית:
הגדרת השטח, זכויות והגבלות הבניה עבור המתקן.
תנאים למתן היתר בניה.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 13/03/2007 תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1993. שנה עברית: התשסז . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 23/02/2007 תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 08/02/2007
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 08/02/2007
החלטה בדיון באישור תכנית 30/10/2006
לא הוגשו התנגדויות 17/05/2006
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 30/03/2006
פרסום להפקדה בעיתונים 17/03/2006 תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות 06/03/2006 תאריך פרסום: 06/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5502. עמוד: 2144. שנה עברית: התשסו . צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 30/01/2006
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 30/01/2006
החלטה בדיון בוולק"ח 04/07/2005
החלטה בדיון בהפקדה 24/11/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 11/07/2004
קבלת תכנית 11/07/2004

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1346 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית 258-0541342 שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מתקן הנדסי, פסוטה שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 30/10/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
215 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 04/07/2005
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2004031 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 24/11/2004
פרוטוקול הורדה