ג/ 15415

שינוי יעוד משצ"פ לחקלאי, בוקעאתא

מטרת התוכנית


שינוי יעוד השטח הציבורי הפתוח לאזור חקלאי, החזרת יעוד הקרקע לקדמותו, ויצרת אזור חקלאי שיתפקד כחיץ בין השטחים הבנויים לדרך ארצית, ולמנוע תביעות משפטיות בין בעל הקרקע ליוזם התכנית.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


מסמכי התוכנית


הוראות התכנית
הוראות התכנית - מאושרות - חתום הורדה
תשריט התכנית
תשריט התכנית - מאושר - חתום הורדה
קבצים דיגיטליים
תשריט ממ"ג - shp הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 26/02/2007 תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1786. שנה עברית: התשסז . צפייה
פרסום לאישור בעיתונים 19/01/2007 תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2007. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 19/12/2006
החלטה בדיון באישור תכנית 30/10/2006
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 31/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות 30/05/2006 תאריך פרסום: 30/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5534. עמוד: 3430. שנה עברית: התשסו . צפייה
פרסום להפקדה בעיתונים 14/05/2006 תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2006. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 11/04/2006
החלטה בדיון בהפקדה 11/07/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 16/05/2005
קבלת תכנית 05/04/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 11672 שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תעשיה שינוי צפייה

יחס לתוכניות עתידיות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 19231 שינוי יעוד משצ"פ לחקלאי, בוקעאתא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20695 שינוי יעוד משצ"פ לחקלאי, בוקעאתא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 17447 שינוי יעוד משצ"פ לחקלאי, בוקעאתא שינוי צפייה
תוכנית ג/ 20097 שינוי יעוד משצ"פ לחקלאי, בוקעאתא שינוי

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2006016 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 30/10/2006
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
2005024 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 07/11/2005
פרוטוקול הורדה