ג/ 17447

שינוי יעוד מחקלאי לשרותי דרך - תחנת תדלוק, בוקעאתה

מטרת התוכנית


שינוי יעוד קרקע מחקלאי לשרותי דרך - תחנת תדלוק דרגה ב' לפי תמ"א 18.

עיקרי הוראותיה


שינוי יעוד קרקע לשרותי דרך.
הסדרת מערך התנועה והכניסה לאזור התעישה והתחנה לפי נספח תנועה מאושר.
הגדרת תנאים לבניה ועיצוב התחנה.
הנחיות סביבתיות מחייבות כתנאי למתן היתר בנייה

מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 17/08/2010
החלטה בדיון בהפקדה 02/02/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 12/04/2008
קבלת תכנית 05/02/2008

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 11672 שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תעשיה שינוי צפייה
תוכנית ג/ 15415 שינוי יעוד משצ"פ לחקלאי, בוקעאתא שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2009008 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 07/09/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009007 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 03/08/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009004 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון 18/05/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2009002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 02/02/2009
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2008023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות 31/12/2008
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה