ג/ 15596

שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים, פסוטה

מטרת התוכנית


מטרות התכנית:
שינוי יעוד הקרקע המוגדרת כחקלאית לשאח למגורים (4 יח"ד).
להגדיר זכויות והוראות בניה למתן היתר בניה בתחום התוכנית.

עיקרי הוראותיה


מקום התוכנית


שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו 20/02/2007
החלטה בדיון בהפקדה 28/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 03/07/2005
קבלת תכנית 26/06/2005

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית ג/ 1346 מתאר כפר פסוטה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2005021 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות 28/09/2005
פרוטוקול הורדה