354-0556365

תכנית לאיחוד וחלוקה , הרחבה והסדרה של המתחמים 1,5,6 - דרום מועאוויה

מטרת התוכנית


איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים עבור מתחמים מס' 1, 5, 6 המוגדרים בתוכנית המתאר המאושרת מס' ענ/984 .

עיקרי הוראותיה


א- איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים עבור המתחמים 1,5,6.
ב- הרחבת מתחם 5 ע"י שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע למגורים, שטחים למבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ודרכים.
ג- הסדרת מערכת התחבורה , ביטול דרכים ,הרחבת דרכים והצעת דרכים חלופיות וחדשות.
ד- קביעת הוראות ותנאים למתן היתרי בניה.

דברי הסבר


מדובר בתכנית בשטח כ-256 דונם אשר מרחיבה את מתחם 5 שאושר במסגרת תכנית ענ/984 דרומית ליישוב מועאוויה ומחלקת את שטח המגורים המוצע במתחמים 1,5,6 למגרשים ומציעה איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים אשר כולל טבלת איזון הערוכה על ידי שמאי עם הקצאת בעלויות .
מוצעת גם מערכת דרכים ושבילים שיוצרים גישה לכל מגרש בשכונה ויוצרים גם מעברים לתשתיות מים וביוב .
מוצעים גם שטחים ציבוריים פתוחים ושטחים למבני ציבור כמוכן מופיע שטח ציבורי פתוח לאורך הנחל שעובר בשכונה הדרומית.
לתכנית מצורפים נספח תחבורה , נספח נוף , נספח מים וביוב ונספח חלוקה וטבלאות הקצאה .

נתונים כמותיים עיקריים בתכנית


סוגגודלמצב מאושרשינוי למצב המאושרהערות
מבני ציבור (מ"ר) 32,776.54 מ"ר +4,416 מ"ר +28,360.54 מ"ר בהינתן מימוש של 90% משטח הבנייה (והשארת 10% למשרדים).
מגורים (יח"ד) 753 יח"ד +264 יח"ד +489 יח"ד
מגורים (מ"ר) 108,424.37 מ"ר +46,130 מ"ר +62,294.37 מ"ר 40% משטח המגרש בהינתן מימוש מירבי של 30% למשרדים
מסחר (מ"ר) 241 מ"ר מ"ר +241 מ"ר בהינתן מימוש של 10% מזכויות הבנייה בייעוד מבני ציבור
תעסוקה (מ"ר) 32,527.31 מ"ר מ"ר +32,527.31 מ"ר 30% משטח הבנייה למגורים

מקום התוכנית


שכונה דרומית מועאויה - יישוב בסמ"ה

מסמכי התוכנית


קבצים דיגיטליים
הוראות התכנית(DOC) הורדה
ישויות פוליגונליות, קוויות ונקודתיות הורדה
קבצי התכנית (SHP) הורדה
גבול התכנית תלת מימד (KML) הורדה
גבול התכנית(KML) לצפיה ב google earth הורדה
תאי שטח הורדה
קו כחול הורדה
הוראות התכנית(DOC) הורדה
מסמכים חתומים
טבלאות איזון והקצאה טבלאות איזון והקצאה - חתום לאישור הורדה
מצב מאושר תכנית מצב מאושר - חתום לאישור הורדה
ניקוז נספח ניקוז 1 - חתום לאישור הורדה
ניקוז נספח ניקוז 3 - חתום לאישור הורדה
ניקוז נספח ניקוז 2 - חתום לאישור הורדה
ביוב נספח ביוב 3 - חתום לאישור הורדה
ביוב נספח ביוב 2 - חתום לאישור הורדה
ביוב נספח ביוב 1 - חתום לאישור הורדה
שמירה על עצים בוגרים תשריט עצים בוגרים - חתום לאישור הורדה
סביבה ונוף נספח נופי סביבתי - חתום לאישור הורדה
טבלאות הקצאה תוכנית הקצאה - חתום לאישור הורדה
מים נספח מים וביוב - חתום לאישור הורדה
מים נספח מים 2 - חתום לאישור הורדה
מים נספח מים 1 - חתום לאישור הורדה
דרכים נספח תחבורה - חתך אורך 1 - חתום לאישור הורדה
דרכים נספח תחבורה - חתך אורך 2 - חתום לאישור הורדה
דרכים נספח תחבורה - תנוחה - חתום לאישור הורדה
מפת בעלויות נוסחי טאבו - חתום לאישור הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים - חתום לאישור הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום לאישור הורדה
תדפיס תשריט מצב מוצע תשריט מצב מוצע - חתום לאישור הורדה
שמירה על עצים בוגרים סקר עצים בוגרים-חתום להפקדה הורדה
מפת בעלויות נוסחי טאבו-חתום להפקדה הורדה
דרכים נספח תחבורה - חתך אורך 1-חתום להפקדה הורדה
דרכים נספח תחבורה - חתך אורך 2-חתום להפקדה הורדה
דרכים נספח תחבורה - תנוחה-חתום להפקדה הורדה
מים נספח מים 2-חתום להפקדה הורדה
מים נספח מים וביוב-חתום להפקדה הורדה
מים נספח מים 1-חתום להפקדה הורדה
סביבה ונוף נספח נופי סביבתי-חתום להפקדה הורדה
שמירה על עצים בוגרים תשריט עצים בוגרים-חתום להפקדה הורדה
ביוב נספח ביוב 3-חתום להפקדה הורדה
ביוב נספח ביוב 2-חתום להפקדה הורדה
ביוב נספח ביוב 1-חתום להפקדה הורדה
ניקוז נספח ניקוז 2-חתום להפקדה הורדה
ניקוז נספח ניקוז 1-חתום להפקדה הורדה
ניקוז נספח ניקוז 4-חתום להפקדה הורדה
ניקוז נספח ניקוז 3-חתום להפקדה הורדה
מצב מאושר תכנית מצב מאושר-חתום להפקדה הורדה
תדפיס הוראות התכנית חתום להפקדה הורדה
טבלאות איזון והקצאה טבלאות איזון והקצאה-חתום להפקדה הורדה
מסמכים
חוות דעת לפי סע' 96א התיחסות קק"ל הורדה
חוות דעת לפי סע' 96א חוות דעת מהנדסת הורדה

שלבי טיפול בתכנית


שלבי טיפול תאריך פירוט הוראות תשריט צפייה
פרסום לאישור ברשומות 20/12/2022 תאריך פרסום: 20/12/2022. מס' ילקוט פרסומים: 10988. עמוד: 2241. שנה עברית: התשפג . 28 11 צפייה
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו 12/12/2022 28 11
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר אינטרנט 12/12/2022 28 11
החלטה בדיון בהתנגדויות 14/11/2022 25 11
פרסום להפקדה ברשומות לפי סעיף 106 ב 07/11/2021 תאריך פרסום: 07/11/2021. מס' ילקוט פרסומים: 9971. עמוד: 1186. שנה עברית: התשפב . 21 10 צפייה
התכנית פורסמה להתנגדויות לפי סעיף 106 ב 03/11/2021 21 10
הוגשו התנגדויות 07/09/2020 18 9
פרסום להפקדה בעיתונים 05/06/2020 תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2020. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2020. עיתון: מעריב הבוקר. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2020. עיתון: מעריב. 18 9
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית 05/06/2020 18 9
עיון שר האוצר-התכנית לא טעונה אישור השר 01/06/2020 18 9
פרסום להפקדה ברשומות 27/05/2020 תאריך פרסום: 27/05/2020. מס' ילקוט פרסומים: 8882. עמוד: 6188. שנה עברית: התשף . 18 9 צפייה
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר אינטרנט 25/05/2020 18 9
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו 19/04/2020 18 9
החלטה בדיון בוולק"ח 09/02/2020 14 8
החלטה בדיון בהפקדה 04/02/2019 9 5
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף 05/11/2018 9 5
קבלת תכנית 05/06/2018 6 4

יחס לתוכניות קודמות


סוג מספר שם סוג היחס צפייה
תוכנית תמא/ 35 תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימור כפיפות צפייה
תוכנית ענ/ 984 תכנית מתאר מפורטת למועאוויה שינוי צפייה

החלטת מוסדות תכנון


מספר ישיבה מוסד תכנון תאריך ישיבה
2022040 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 14/11/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2022005 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 07/03/2022
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
2022002 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 17/01/2022
סדר יום הורדה
2021009 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 09/02/2021
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020066 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 30/12/2020
סדר יום הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020065 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 29/12/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2020026 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות 20/07/2020
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
414 ועדה ארצית - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולקחש''פ 03/02/2020
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019023 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 30/12/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה
2019003 ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה 04/02/2019
פרוטוקול הורדה
סדר יום הורדה
מסמך החלטות הורדה
תמלול הישיבה הורדה

נוסחי פרסום


שם תאריך הורדה
נוסח הודעה לפי סעיף 106(ב) שינויים בתכנית 02/11/2021 הורדה
נוסח הודעה לפי סעיף 106(ב) שינויים בתכנית 28/08/2022 הורדה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה 12/12/2022 הורדה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה 10/05/2020 הורדה
פרסום נוסח אישור על גבי שלט/ים בתחום התכנית 13/12/2022 הורדה

התנגדויות


מספר התנגדות סוג מתנגד תקופת הגשה שם פרטי שם משפחה חברה / תאור הורדה
1 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ אחמד סעיד אבו הלאל מחאמיד עאידה הורדה
2 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ אחמד סעיד אבו הלאל מחאמיד עאידה הורדה
3 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד סאלח ג'בארין אבו שרקייה אחמד, מחמוד וודיע הורדה
4 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד סאלח ג'בארין אבו שרקייה אחמד, מחמוד וודיע הורדה
5 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ אחמד סעיד מהנדסים אברהים עבד מחאמיד הורדה
6 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מוחמד סובחי אגבאריה מוחמד ועבדל אלכרים הורדה
7 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מוחמד סובחי אגבאריה מוחמד ועבדל אלכרים הורדה
8 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מוחמד סובחי אגבאריה מוחמד ועבדל אלכרים הורדה
9 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד סובחי מוחמד ג'בארין אגבאריה עאישה ומס. מתנגדים הורדה
10 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבריה דאהר מס. מתנגדים
11 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבריה דאהר מס. מתנגדים
12 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבריה דאהר מס. מתנגדים
13 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד סובחי מוחמד ג'בארין אגבריה ח'אלד ומס. מתנגדים הורדה
14 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד מוחמד סובחי ג'בארין אגבריה חאלד, עומר וסעיד הורדה
15 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבריה מוחמד הורדה
16 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אגבריה מוחמד הורדה
17 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אגבריה מוחמד סעיד הורדה
18 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ומספר מתנגדים אגבריה מוסטפא אברהים הורדה
19 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ומספר מתנגדים אגבריה מוסטפא אברהים הורדה
20 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ומספר מתנגדים אגבריה מוסטפא אברהים הורדה
21 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אגבריה מוסטפא אברהים ומס' מתנג הורדה
22 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אגבריה מוסטפא אברהים ומס' מתנג הורדה
23 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אגבריה מוסטפא אברהים ומס' מתנג הורדה
24 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבריה מחמוד סעיד-מספר מתנגדי הורדה
25 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ואחרים אגבריה עבד אלקאדר אברהים הורדה
26 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד מוחמד סובחי ג'בארין אגבריה עבדאלכרים ומוחמד הורדה
27 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אברהים יוסף אגבריה פאדי
28 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אגבריה פאדי אברהים יוסף הורדה
29 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אגבריה פאדי אברהים יוסף הורדה
30 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אגבריה פאדי אברהים יוסף הורדה
31 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות אגבריה פתחיה הורדה
32 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב אגבריה פתחיה הורדה
33 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ אחמד סעיד מהנדסים אומימה מחאמיד הורדה
34 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ אחמד סעיד מהנדסים אחמד סעיד מחאמיד הורדה
35 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ אחמד סעיד מהנדסים אמירה מחאמיד הורדה
36 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ אדריכל יחיא פארוק בן דאהוד אימן הורדה
37 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ אחמד סעיד מהנדסים גהאד נסרי הורדה
38 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד זחאלקה מזייד זחאלקה עבד אלקאדר הורדה
39 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד זחאלקה מזייד זחאלקה עבד אלקאדר הורדה
40 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד זחאלקה מזייד זחאלקה עבד אלקאדר הורדה
41 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד זחאלקה מזייד זחאלקה עבד אלקאדר הורדה
42 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב זיאד מוחמד אגבריה הורדה
43 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב זיאד מוחמד אגבריה הורדה
44 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב חאתם חרדאן הורדה
45 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב חאתם חרדאן הורדה
46 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חאתם חרדאן הורדה
47 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסן סעד מחאמיד הורדה
48 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסן סעד מחאמיד הורדה
49 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות חסן סעד מחאמיד הורדה
50 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ פיראס מחמד יורשי המנוח חאג' מוחמד מחאמיד
51 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ פיראס מחמד יורשי המנוח חאג' מוחמד מחאמיד
52 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ פיראס מחמד יורשי המנוח חאג' מוחמד מחאמיד
53 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד ראידה זועבי מ. מקומית בסמ"ה ומס. מתנגדים הורדה
54 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד ראידה זועבי מ. מקומית בסמ"ה ומס. מתנגדים הורדה
55 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד ראידה זועבי מ. מקומית בסמ"ה ומס. מתנגדים הורדה
56 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אגבאריה ומס. מתנגדים הורדה
57 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אגבאריה ומס. מתנגדים הורדה
58 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מוחמד אגבאריה ומס. מתנגדים הורדה
59 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ אחמד סעיד מחאמיד מנאל ואחרים הורדה
60 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ אדריכל יחיא מחאמיד מחאמיד פייסל הורדה
61 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ אדריכל יחיא מחאמיד מחאמיד פייסל הורדה
62 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ אדריכל יחיא מחאמיד מחאמיד פייסל הורדה
63 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מחמיד ג'מאל מוחמד מחאמיד רחים חאלד מלק מחמיד הורדה
64 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מחמיד ג'מאל מוחמד מחאמיד רחים חאלד מלק מחמיד הורדה
65 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ עו"ד מחמיד ג'מאל מוחמד מחאמיד רחים חאלד מלק מחמיד הורדה
66 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ חאתם חרדאן מחמוד סעיד אגבריה הורדה
67 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ חאתם חרדאן מחמוד סעיד אגבריה הורדה
68 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ חאתם חרדאן מחמוד סעיד אגבריה הורדה
69 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ אחמד סעיד מהנדסים מחמוד סעיד מחאמיד הורדה
70 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ אנג' אחמד סעיד מהנדסים מנאל סובחי מחאמיד הורדה
71 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ אנג' אחמד סעיד מהנדסים מנאל סובחי מחאמיד הורדה
72 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ אנג' אחמד סעיד מהנדסים מנאל סובחי מחאמיד הורדה
73 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב נאיף אגאברייה הורדה
74 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד מוחמד סובחי ג'בארין נהיה טאהא תאופיק ומס' מתנגדים הורדה
75 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב סעיד אבו שרקיה הורדה
76 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ אחמד סעיד מהנדסים סעיד אחמד מחאמיד הורדה
77 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד אחמוד ח. מחאג'נה עאישה ונאיף אגבריה ומס מתנגדים הורדה
78 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ב"כ עו"ד אחמוד ח. מחאג'נה עאישה ונאיף אגבריה ומס מתנגדים הורדה
79 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ב"כ אנג' אחמד סעיד מהנדסים פאטמה עבד אלה מחאמיד הורדה
80 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'מאל לוטפי מחאמיד קבוצה מס' 4 איש קשר של הקבוצה הורדה
81 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'מאל לוטפי מחאמיד קבוצה מס' 4 איש קשר של הקבוצה הורדה
82 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות ג'מאל לוטפי מחאמיד קבוצה מס' 4 איש קשר של הקבוצה הורדה
83 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד מחאמיד רדא קבוצה מס' 5 איש קשר של הקבוצה הורדה
84 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד מחאמיד רדא קבוצה מס' 5 איש קשר של הקבוצה הורדה
85 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות מחמוד מחאמיד רדא קבוצה מס' 5 איש קשר של הקבוצה הורדה
86 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עאמר מחאמיד קבוצה מס' 6 איש קשר של הקבוצה הורדה
87 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות עאמר מחאמיד קבוצה מס' 6 איש קשר של הקבוצה הורדה
88 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טאהר מחאמיד קבוצה מס' 7 איש קשר של הקבוצה הורדה
89 מתנגד הרואה עצמו נפגע הפקדה להתנגדויות טאהר מחאמיד קבוצה מס' 7 איש קשר של הקבוצה הורדה
90 מתנגד הרואה עצמו נפגע פרסום לפי סעיף 106 ב ריאד מוחמד אגבריה הורדה